szkolenia i warsztaty - doskonalenie biznesu

NOWE MOTYWACJE

dlaczego Nowe Motywacje?

Od kilku lat współpracuję na wyłączność z jedną z czołowych firm szkoleniowych w Polsce z Nowymi Motywacjami.

Pracując ponad piętnaście lat jako trener, miałem okazję poznać różne firmy szkoleniowe i różne organizacje biznesowe.

Nowe Motywacje zachwyciły mnie atmosferą tolerancji i szacunku przy równoczesnym silnym nacisku na profesjonalizm działania i stały rozwój. To firma, w której pracuje się z przyjemnością bo wartości o jakich uczymy na szkoleniach są realizowane w codziennym życiu biznesowym NM.

Szanujemy sie nawzajem i szanujemy Klientów. To dobre miejsce.

Zapraszam do niego.

szkolenia NM

szkolenia NM

szkolenia NM

 

 

jak możemy pomóc?

analiza, konsulting, szkolenia, wdrożenia ...

Pracując w miedzynarodowej korporacji wiele skorzystałem: nauczyłem sie korzystać z doświadczeń innych, czerpałem z zagranicznego know-how, poznałem mechanizmy funkcjonowania w wielowymiarowej strukturze o ściśle okreslonej hierarchii. Poznałem też minusy i ograniczenia wynikające z nie zawsze adekwatnych procedur, malej elastyczności, skomplikowanych procesów czy wpływu koneksji i siły osobistej poszczególnych menadżerów na funkcjonowanie danego działu/procesu/usługi.

Zajmując sie szkoleniami i konsultingiem poznaję wiele organizacji biznesowych i choć są podobne, to też zupełnie różne od siebie: mają własny jezyk, kulturę, niepisane normy. Dlatego staramy się proponować klientom działania uwzględniające ich specyfikę bazując na wiedzy o ogólnych procesach i zjawiskach zespołowych czy organizacyjnych.

Po 15 latach doświadczeń biznesowych głęboko wierzę, że rozwój tak indywidualnego pracownika czy menadżera jak również całych zespołów i organizacji - jest nie tylko możliwy ale i konieczny, aby osiągać sukcesy biznesowe i przewagę rynkową, ale też aby budować współpracę, lojalność, zaufanie i oddanie w zespole.

Nie wierzę w wyizolowane czy pojedyńcze szkolenia przynoszące radykalne zmiany, ale wiem, że przemyślane działania konsultingowo-szkoleniowe połączone ze współpracą z działami HR i menadżerami dają wyraźne i wymierne rezlultaty. Wiem, że możliwe są działania i zmiany przynoszące korzyść pracownikom, menadżerom i całej organizacji. Do takiej współpracy Wszystkich Państwa zapraszam.

 

 

Oferujemy elastyczność podejścia, powtarzalność efektów, nowoczesne metody szkoleniowe, aktywną pracę warsztatową - programy tematyczne, pracę procesową na realnych trudnościach zespołu, warsztaty twórcze, wsparcie konsultingowe, profesjonalne outdoory i więcej :-)

 

warsztaty problemowe

szkolenia z zakresu przywództwa i zarzadzania

negocjacje

komunikacja i współpraca

budowanie zespołów

coaching operacyjny handlowy

szkolenia handlowe

efektywna rekrutacja

budowanie i wdrażanie systemów ocen

wdrażanie zarządzania przez cele