coaching - podróż w najlepszą stronę

TY DECYDUJESZ

magia coachingu?

Jak możesz osiągnąć w życiu więcej? ...

Ja nie wiem. Ale jest ktoś, kto wie.

Naprawdę. Jest ktoś, kto zna Twe pragnienia, wie co jest dla Ciebie dobre, zna odpowiedzi na ważne pytania. Jest ktoś, kto potrafi zmobilizować Twą energię, zwiekszyć wytrwałość i wykrzesać determinację. Ktoś, kto zawsze bedzie Cię wspierał.

Ty jesteś tą osobą. Każdy z nas jest dla siebie takim mędrcem, wtedy gdy udaje nam się uruchomić drzemiący w nas potencjał wewnetrznej mądrości. Nie ma w tym nic z magii, choć brzmi nieprawdopodobnie. Z drugiej strony - gdy się dzieje takie spotkanie Klienta z jego wewnętrznym doradcą, to jest to jak cud.

Coaching został wymyślony po to, aby owa wewnętrzna mądrość była stale i świadomie przy nas obecna. By każdy mógł wejść na głębię.

PYTANIA / ZGŁOSZENIA: NAPISZ MAIL

 

czym jest

coaching skoncentrowany na rozwiązaniu

 1. Czym jest coaching?
 2. Cele coachingu
 3. Dla kogo jest coaching?
 4. Dlaczego „coaching skoncentrowany na rozwiązaniu”?
 5. Czym nie jest coaching
 6. Kim jest coach
 7. Jak pracuję
 8. Zasady Ericksonowskie

 

Czym jest coaching

Definicja ICF (Międzynarodowa Federacja Coachów)
"Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która pomaga klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia".

W moim osobistym przekonaniu zgodnym z zasadami wpojonymi przez moich nauczycieli z Erickson College z Kanady – coaching jest odrębną, specyficzna relacją i wymaga trzymania się formalnych zasad, aby mógł przynosić niewiarygodnie głęboką, trwałą zmianę i totalnie wspierać samodzielność, kreatywność, poczucie sprawstwa i pewność siebie Klientów.

Pracuje z Klientami realizując podejście zwane: „coaching skoncentrowany na rozwiązaniu” aby sukcesy klienta były osiągalne, wymierne i w pełni namacalne.

powrót

 

Cele coachingu

Podstawowym celem coachingu jest pomóc Klientowi w nazwaniu, zaplanowaniu i pełnej realizacji celów osobistych i zawodowych, przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości osobistego sprawstwa, dostępu do energii, siły i często – szczęścia.

powrót

Dla kogo jest coaching?

Coaching pomaga wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, bez względu na to, jakie mają wyniki – nie służy jedynie do naprawiania osób „z niedostatkami”, ani nie jest jedynie dla exportów w danym obszarze.

Coaching ma sens i przynosi efekty, kiedy są spełnione dwa kryteria:

 1. gdy Klient ma pragnienie rozwoju, oraz
 2. gdy istnieje luka pomiędzy stanem przez niego pożądanym a chwilą obecną.

To wystarczy.
To wszystko co jest potrzebne Tobie i Twemu Cochowi aby rozwiązywać problemy, odkrywać nowe możliwości w życiu, być efektywniejszym w pracy lub rozwinąć własny biznes, zwiększać swe zyski i osiągać satysfakcję, opracowywać i wdrażać plany działania lub osiągać więcej czegokolwiek, co jest dla Ciebie ważne i czego pragniesz mieć więcej.

powrót

Dlaczego „coaching skoncentrowany na rozwiązaniu”?

Podejście skierowane na rozwiązaniach dostarcza eleganckich metod wspierających zmianę i podejmowanie decyzji. Dostarcza najlepszych ze znanych nam sposobów, na osiąganie w nim doskonałych rezultatów.

W tym podejściu coach w pełni i systemowo koncentruje się na rozwiązaniach:

 1. stawia swojemu Klientowi wyzwania,
 2. pomaga mu jasno określić czego chce,
 3. daje czas na dowiedzenie się czym jest życiowy sukces dla Klienta
 4. wspiera formułowanie wizji celu
 5. pomaga zbudować plany działań prowadzące do rezultatów
 6. wzmacnia determinację i motywację Klienta do osiągnięcia założonych celów
 7. inspiruje Klienta do wchodzenia na nowe poziomy osobistej doskonałości

powrót

Czym nie jest coaching

 1. Doradztwem: coach w odróżnieniu od doradcy nie oferuje porad ani gotowych rozwiązań, może skutecznie pomagać w dziedzinach w których nie jest ekspertem ponieważ koncentruje się na wspieraniu odnajdywania rozwiązań przez samego klienta
 2. Szkoleniem: coach nie przekazuje nowej wiedzy czy umiejętności ale inspiruje do samodzielnych poszukiwań i towarzyszy w odkrywaniu nowej wiedzy o sobie samym
 3. Mentoringiem: coach w odróżnieniu od mentora, nie opiera sukcesów Klienta na dzieleniu się własną wiedzą merytoryczną i nie dzieli się własnymi doświadczeniami lecz buduje odpowiedzialność Klienta za zdobywanie nowej wiedzy i poszukiwanie doświadczeń
 4. Psychoterapią: coach nie ma „władzy” nad Klientem, nie diagnozuje go ani nie leczy z jakichkolwiek zaburzeń, koncentrując się na możliwościach, potencjale oraz osiąganiu celów klienta nastawionych na przyszłość.
 5. Przyjaźnią: coach jest zorientowany na wspieranie celów klienta, a jego działania mają ściśle określoną strukturę i ramy czasowe, korzysta ze specyficznych metod dzięki którym może bezstronnie i bez emocjonalnego poruszenia służyć Klientowi w każdej chwili całą swa mądrością i umiejętnościami.

powrót

Kim jest coach

Coach to osoba, która pomaga Klientowi przekroczyć samoograniczenia lub pułapki myślowe zmniejszające życiową skuteczność. Coach buduje partnerską, wspierającą relację, która w całości służy Klientowi pomagając mu realizować cele życiowe zgodne z jego wartościami. Coach nie udziela rad ani nie sugeruje rozwiązań, w pełni polegając na zasobach Klienta i pomagając mu z nich czerpać. Jest rzeczowy, empatyczny i pracuje w pełenym szacunku dla Klienta.

powrót

Jak pracuję

Zapraszam do skorzystania z coachingu telefonicznego.

Dzieki kontaktowi telefonicznemu uzyskujemy dużą koncentrację na rozmowie, oszczędność czasu dla klienta i coacha (brak dojazdów), większą elastyczność terminów. Standardowa częstotliwość spotkań to 3 rozmowy w miesiącu, po 30-45 minut każda.

Dla zwiększenia efektywności działań, coach może umawiać się z Klientem na prace domowe realizowane pomiędzy spotkaniami. Decyzje co do rodzaju zadań i ich realizacji w pełni należą do Klienta. Podczas rozmów zwykle notuję najważniejsze ustalenia, czy też zaplanowane działania, a notatki przekazuje potem e-mailowo Klientowi.

Ze względu na sens pracy coachingowej i jej podstawowe założenia coach nigdy nie daje rad, ani nie sugeruje rozwiązań Klientowi. Coach służy pomocą w samodzielnym dochodzeniu do rozwiązań przez Klienta, zachęca do ich weryfikacji i analizy oraz wyboru najskuteczniejszych, mobilizuje do wykonania zaplanowanych działań i pomaga utrzymać poziom motywacji. Dzięki powstrzymywaniu się od radzenia wzmacnia się u Klientów poczucie odpowiedzialności za decyzje i kierunek rozwoju oraz przekonanie o możliwości samodzielnego radzenia sobie dzięki wewnętrznym zasobom.

W swej praktyce, w zgodzie ze standardami ICF, staram się bardzo starannie rozdzielać coaching od innych form pomocy ludziom.

Opieram się na pięciu zasadach ericksonowskich, wierząc głęboko (i mając na to dowody), że są one niezbędne dla rozwijania potencjału drzemiącego w każdym z nas i dają niepowtarzalną szansę Klientowi na samodzielne odkrywanie swych zasobów i trwałe połączenie z nimi w przyszłości.

powrót

 

Zasady Ericksonowskie

Każdy jest OK.
Nikt nie jest w błędzie i nikt nie jest „zepsuty” – ludzie w doskonały sposób realizują to, ku czemu w danym momencie zmierzają.
[ Coach staje się partnerem inspirującym do dalszego rozwoju, wierząc iż każdy człowiek sam w głębi duszy wie, co jest dla niego dobre.]

Każdy ma już niezbędne zasoby jakich potrzebuje.
Posiadamy potencjał i zdolności które są nam potrzebne do osiągania naszych celów, nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego w danym momencie sprawę.
[ Coach bazuje na naturalne umiejętnościach i możliwościach Klienta, które zawsze są wystarczające, pozwala je ujawnić i z nich korzystać.]

Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.
Zachowania ludzi są determinowane ich postrzeganiem świata i wartości a u podstaw każdego z nich leży zawsze coś pozytywnego.
[ Coach pomaga odkryć dobrą motywację i wykorzystać ją do rozwoju.]

Każdy dokonuje zawsze najlepszego, dostępnego mu w danym momencie, wyboru.
Każde działanie jest użyteczne w jakimś kontekście a ludzie zawsze wybierają to, co wydaje im się w danej chwili dobre dla nich.
[ Coach szanuje  wybory Klienta i dba o to, żeby ten mógł przyjrzeć się im z różnych perspektyw.]

Zmiana jest nieunikniona
Nie ma takiej możliwości aby zmiana nie nastąpiła, jest nieunikniona i stała.
[ Coach wspiera Klienta w zmianach, które sam sobie planuje i przez które przechodzi.]

powrót

PYTANIA / ZGŁOSZENIA: NAPISZ MAIL